Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro

•     Kostnader

      Orsaker

      Enkät
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Sjukfrånvarokostnader
 
Kalkylmall för sjukfrånvarokostnader

För redovisning av företagets arbetskraftskostnader vid sjukfrånvaro finns kalkylmallar under menyvalet "Nedladdning". Om du vill beställa elektroniskt ifyllbara kalkylmallar kontakta mig.

Här presenteras en mall som kan användas för att redovisa de kostnader arbetsgivaren har vid sjukfrånvaro. Mallen består av två delar. Med hjälp av första delen får man fram arbetskraftskostnaderna vid närvaro, och med den andra de kostnader som kvarstår vid sjukfrånvaro.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron binder arbetskraftskostnader men på olika sätt. Sjuklönen dominerar under den korta sjukfrånvaron och under den långa overheadkostnader. De fasta overheadkostnaderna hänger med under sjukfrånvaron och försvinner inte trots att personalen är frånvarande. I viss mån kan de användas till att täcka kostnader för vikarier. De fasta overheadkostnaderna tenderar ofta att bli helt oförändrade under det första årets sjukfrånvaro.

Redovisningsperioden följer ersättningsperioderna i sjukförsäkringen.

Försäkringskassan använder en förenklad version av min kalkylmodell där man inte tar hänsyn till overheadkostnaderna. Inte heller redovisas kvarvarande kostnader för semester på ett korrekt sätt. Hela arbetskraftskostnaden under sjukfrånvaron ska redovisas och inte endast de lätträknade sjuklönekostnaderna.