Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
•  Litteratur

   Uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Litteraturlista

 

 

1987

Paula Liukkonen
En företagsekonomisk utvärdering av arbetsmiljöförbättringar på smedjan
Forskningsrapport, Stockholms universitet
1987

Paula Liukkonen
Det lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet – en fallstudie från kvarteret Garnisonen
Doktorsavhandling, Stockholms universitet
1987


1989

Kristina Berglund, Lennart Jonsson, Ulla Jonsson, Paula Liukkonen, Claes-Henric Siven

Ta temperaturen på företaget – hur utvecklas samspelet mellan företagsledning och personal
Bok, Svenska Arbetsgivareföreningen
1989

Paula Liukkonen, Sten Höglund, Eva Jäderberg, Kerstin Svenningsson, Bengt Melvås, Erik Järhult
Städa Upp
Utbildningsmaterial, Arbetsmiljöfonden
1989

Paula Liukkonen
Vad kostar frånvaron?
Bok, Svenska Arbetsgivareföreningen
1989

Paula Liukkonen
Arbetsskador och ekonomiska konsekvenser i Gunnar Järnebeck
Arbetsskador

Rapport, SOU 1989:20, Riksdagens revisorer
1989

Paula Liukkonen
Nycklar till 1990-talets byggarbetsmiljö
Utbildningsmaterial, Bygghälsan
1989

Paula Liukkonen
Ta tag i kostnaderna – räkna hem vinsterna!
Utbildningsmaterial, Stockholms Stad
1989

Paula Liukkonen
Teollisten työpaikkojen työsuojelutyön kannattavuus
(Det lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet på industriarbetesplatser)

Utbildningsmaterial, Työturvallisuuskeskus och Nordiska ministerrådet
1989

Bertil Grenströmmer (red)
Vertygslådan – praktisk arbetsmiljöekonomi för företagshälsovårdsfolket
Utbildningsmaterial/handledare och författare av ett inledningsavsnitt, Arbetsmiljöfonden
1989


1990 - 1991

Paula Liukkonen

Kan belastningsproblem lösas lönsamt?
Bok, medförfattare, Arbetsmiljöfonden
1990

Postmiljö 2000
Ett femårigt projektsamarbete mellan Posten och Arbetsmiljöinstitutet 1989–1993

Forskningsrapport/medförfattare av ett avsnitt om arbetsmiljö och ekonomi, Arbetsmiljöinstitutet
1990

Jan-Erik Gröjer, Paula Liukkonen
Bokför arbetsmiljön
Bok, Arbetarskyddsnämnden
1990, 1991

Margaretha Ekman, Ricardo Edström, Sven-Olof Kraft, Jan Bergquist, Carina Nilsson, Gert Jäderberg, Jan-Åke Brorsson, Seth Svensson, Sven-Runo Bergvist, Mars Ershammar, Paula Liukkonen, Ingrid Österberg, Gunvor Ericsson, Sara Berqvist
Kom igen! Rehabiliteringsarbete i teori och praktik
Bok, Utbildningsförlaget Brevskolan
1990, 1991

Paula Liukkonen
Se och räkna på arbetsmiljön
Utbildningsmaterial, Arbetarskyddsstyrelsen
1990 (1:a upplagan) 1994 (2:a reviderade upplagan )
Paula Liukkonen

Vad kostar frånvaro och personalomsättning på fartygen?
Utbildningsmaterial, Sjöfartens Arbetsmiljönämnd
1991

Maurice Oxenburgh
Increasing Productivity and Profit through Health and Safety
Bok, författare till en i boken använd modell för produktivitetsanalys, CCH International
1991

Oliver Renborg, Anita von Scheele, Carl Rollenhagen, Paula Liukkonen
Mänskligare arbetsmiljö - ett informationsmaterial om den psykosociala arbetsmiljön
Bok, Arbetarskyddsnämnden
1991

Paula Liukkonen
Nytter forebyggelse – et debatoplaeg
Rapport, medförfattare, Dansk Arbejdsgiverforening
1991


1992

Paula Liukkonen
Arbeidsmiljö og ekonomi i Grunnbok i arbeidsmiljöopplaering
Bok, Hovedeorganisasjonens fellestiltak, Tiden Norsk Förlag
1992

Paula Liukkonen
Ekonomiska konsekvenser av operativ behandling av 40 patienter med kroniska ryggsmärtor
Forskningsrapport, Ryggkirurgiska kliniken
Strängnäs och Oslo universitet
1992

Paula Liukkonen
Ökad produktivitet – en fråga om att engagera personalen och använda tiden rätt
Bok, Svenska Arbetsgivareföreningen
1992

Metallin työkyky kuntoon
(Bättre arbetsförmåga för metallare)

Utbildningsmaterial, medförfattare Työturvallisuuskeskus
1992

Työkykyä ylläpitävä toiminta ja työterveyshuolto
(Upprätthåll arbetsförmågan och företagshälsovårdens roll)

Utredningsrapport, medförfattare, Social- och hälsoministeriet i Finland
1992


1993

Göran Eriksson, Paula Liukkonen, Claes-Henric Siven
Fyra essäer om produktivitet och produktivitetsutveckling
Bok, Svenska Arbetsgivareföreningen
1993

Svend Erik Mathiassen, Jörgen Winkel, Paula Liukkonen, Shihan Bao, Gunnar Björing
Can lean production enrich working life?
Forskningsrapport, Arbetsmiljöinstitutet
1993

Eija Jokinen, Markku Mattila, Paula Liukkonen
Staff use of time and company productivity – difficulties in the determination of absences
Forskningsrapport, Tekniska Högskolan i Tammerfors
1993

Per Erik Falk, Paula Liukkonen
Beräkning av samhällsekonomiska kostnader för amalgamanvändning
Forskningsrapport, Ekonomihögskolan vid högskolan i Växjö
1993

Henri Leray, Paula Liukkonen
Från arbetsmiljöproblem till arbetsskador – fallstudier av de processer som leder till arbetsskador och utslagning från arbetet
Rapport, TFA
1993

Paula Liukkonen
Samtidighetsmodellen – ett exempel på samtidig ut- och avveckling av verksamheten på Stockholm Energi AB
Rapport, Stockholm Energi Ab
1993


1994

Paula Liukkonen, Timo Suurnäkki
Työn tulos ja sen tekijät
(Om arbete och dess genomförares miljö och hälsa)

Forskningsrapport, Työturvallisuuskeskus
1994

Paula Liukkonen
Ekonomisk styrning inom sjukvården
Bok, Liber- Hermods, Malmö
1994

Voimavarat puntariin – henkilöstöraportoinnin avulla (Personalredovisning)
Rapport, medförfattare, Suomen Kuntaliitto
1994


1995 - 1999

Paula Liukkonen
A conceptual Model for the Dual-Evaluation of Personnel and Results in Stress at the workplace
Seminarierapport redovisad på Noordwijkerhout 2–6 April 1995

Per Erik Falk, Paula Liukkonen
Förekomst av allergisjukdomar och dess konsekvenser – vuxna svenskars erfarenheter
Forskningsrapport, Institutet för ekonomistyrning, Ekonomihögskolan i Växjö
1995

Cary Cooper, Paula Liukkonen, Susan Cartwright
Stress Prevention in the Workplace – Assessing the Costs and Benefits to Organisations
Bok, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
1996

Svend Erik Mathiassen, Jörgen Winkel, Paula Liukkonen, Shihan Bao, Gunnar Björing
Belastningsergonomi och rationalisering – en fallstudie
Forskningsrapport, 1996:12, Arbete och Hälsa vetenskaplig skriftserie, Arbetslivsinstitutet
1996

Paula Liukkonen
Nyckeltal för framgång – en kartläggning av personalnyckeltal inom olika samhällssektorer
Bok, Svenska Kommunförbundet
1996, 1997

Paula Liukkonen
Att mäta organisationens kapacitet – hur stor är utvecklingspotentialen?
Bok, Academia Adacta
1996

Paula Liukkonen
Laaja- alainen toiminnanseuranta (Verksamhetsuppföljning med mångfald)
Bok, Oy Edita Ab
1997

Paula Liukkonen
Verksamhetsuppföljning med inriktning på ekonomin, personalen, arbetsmiljön och patientnöjdheten. Verksamhetsuppföljning på Urologkliniken vig Huddinge sjukhus, Barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Kvinnokliniken vid sjukhuset i Varberg, Rosenlunds geriatiska klinik samt Kvinnokliniken, Ortopedkliniken och Talkliniken vid Danderyds sjukhus
Utvecklingsarbete, inom ramen för EU:s ADAPT- program
1998–1999

Paula Liukkonen, medförfattare
Socio-economic Cost of Occupational Accidents and Diseases
Forskningsprojekt, SHAPE- 15-country project for the European Commission
1998

Paula Liukkonen
Att vara doktorand, forskare och konsult – en personlig skildring av kunskapsarbetarens arbetsmiljö
Bok, Justus förlag/Enterprise Adviser
1998

Paula Liukkonen, Susan Cartwright, Cary Cooper i Michiel Kompier, Cary Cooper
Costs and benefits of stress prevention in organisations – review and new methodology i Preventing Stress, Improving Productivity
Bok, Routledge
1999


2000 - 2009

Paula Liukkonen
Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och organisationen

Bok, Årets PA-bok 2000, OskarMedia
2000

Paula Liukkonen
Verksamhetsuppföljning av sjukvårdens ekonomi, personal och organisation- erfarenheter av ett Adapt-projekt
Bok, OskarMedia 2000

Timo Suurnäkki (toim.) ja Guy Ahonen, Ismo Lumijärvi, Paula Liukkonen, Sirpa Syvänen, Matti Vartiainen, Jukka Sädevirta
Henkilöstövoimavarojen analysointi, seuranta ja kehittäminen – asiantuntijat kertovat
(Personalredovisning – analys, uppföljning och utveckling – experterna berättar)

Rapport, Työturvallisuuskeskus
2002

Paula Liukkonen
Anställningskostnad
Fakta och debatt: En kalkylmodell för redovisning av anställningskostnader vid timanställning

Rapport, Svenska Kommunalarbetareförbundet
2002

Paula Liukkonen
Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor
Bok, OskarMedia
2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011

Paula Liukkonen
Hälsobokslut – vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö
Bok, OskarMedia
2004

Paula Liukkonen
Frånvaro från arbetet – att mäta, redovisa och åtgärda
Arbetshäfte, OskarMedia
2004

Paula Liukkonen
Skandalen på Stockholms universitet
– överhetens kupp mot företagsekonomer

Bok, OskarMedia
2005

Paula Liukkonen
Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu
Bok, OskarMedia
2006, 2011, 2018

Joachim Vogel, Paula Liukkonen
Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet
Forskningsrapport, Ekonomisk välfärdsstatistik 2007:1, SCB
2006

Paula Liukkonen
Työhyvinvoinnin mittarit – menetelmät, eurot, päätelmät
(Hälsa i arbetet – mätmetoder, ekonomi och analys)

Bok, Talentum
2006

Paula Liukkonen
Rektorns nya kläder – om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige
Bok, OskarMedia
2007

Paula Liukkonen
Mad Men Management
Bok, OskarMedia
2007

Paula Liukkonen
Henkilöstön arvon mittaaminen
Bok, Talentum
2008, 2009

Paula Liukkonen
Ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun
Utvärderingsrapport, Svenska Kommunalarbetareförbundet
2009


2010 - 2019

Paula Liukkonen
Generalens besök –en lektion i ledarskap och kurage
Bok, OskarMedia
2010

Paula Liukkonen
Personalen i bild
Bok, OskarMedia
2010

Paula Liukkonen
Henkilöstöseurannalla aikamme henkilöstökuviin
Bok, OskarMedia
2011

Паула Люкконен
От мониторинга персонала к кадровой отчетности нашего времени :кадровые ресурсы в свете экономического анализа
Barents Newsletter on Occupational Health and Safety
2011/1

Paula Liukkonen
From personnel monitoring to personnel reports for our time
- personnel resources in financial analyses
Barents Newsletter on Occupational Health and Safety
2011/1

Paula Liukkonen
Värdedriven strategisk utveckling – Ledarskapet, personalen och organisationen i fokus
Bok, OskarMedia
2011

Ted Harris, Paula Liukkonen, Björn Molin, Marika Ronthy
Skaparkraften en idéskrift om organisationens värden och växande
Bok, OskarMedia
2011

Karl Erik Norlander, Rolf Jönsson, Paula Liukkonen, Dag Pettersson
Behov, modell och lösningsförslag avseende IT-baserat stöd för verksamhetsuppföljning och analys
Forskningsrapport, KEF
Rapporten finns tillgänglig på www.kef.se/index.php/kef/forskningsrapporter
2011

Paula Liukkonen
Raiteilla ja raiteiden vieressä – opaskirja
Tallinna matkalaiselle

Bok, OskarMedia
2012

Paula Liukkonen
På spåret i Tallinn
Bok, OskarMedia
2012

Robert Blackburn, Paula Liukkonen, Tuomo Alasoini
RESEARCH PROGRAMME ON BUSINESS KNOW-HOW
LIIKE 2, 2006–2009
Evaluation report
Academy of Finland
2012

Paula Liukkonen
Personalutköp – ekonomiska och mänskliga världen i ett kalkylexempel från Stockholms universitet
BOKEN INGÅR I TRILOGIN:

Paula Liukkonen
Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot företagsekonomer
2004-2005
Paula Liukkonen
Rektorns nya kläder – om maktmissbruk och dubbla agendor i dagens Sverige
2007
Paula Liukkonen
Personalutköp – ekonomiska och mänskliga världen i ett kalkylexempel från Stockholms universitet
2013

Paula Liukkonen
Om företagsekonomisk mätning av organisatoriska, sociala och psykologiska arbetsmiljöförhållanden och deras konsekvenser för verksamheten
Forskningsrapport, Arbetsmiljöverket
2014

Paula Liukkonen
Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu
Bok
2006:1   Första upplaga
2011:2   Andra upplaga
2014:3   Tredje uppdaterad upplaga 
2016:4   Fjärde kompletterad och uppdaterad upplaga
2018:6   Sjätte uppdaterad upplaga

Paula Liukkonen
Vallmor och vinternätter – mina estniska tavlor berättar sin historia
Bok
2016 mars

Paula Liukkonen
Hemsökaren – bilder och berättelser på vägen till Aegna
Bok
2016 oktober

Anna Siukola, Hannu Pursio, Paula Liukkonen, Kimmo Vänni, Jukka Uitti, Virpi Liukkonen, Hanna Kosonen, Clas-Håkan Nygård
Työhyvinvointi puunkorjuuyritysten menestymisen tukena
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus raportti 12/2018 Working Paper
2018

Paula Liukkonen
Asbestdöden – sveket mot arbetarna
Bok
2019


2020 -

Paula Liukkonen

Esikoinen isänsä valintojen jäljillä
Bok
2021 november

Paula Liukkonen
Icke godkänd – Väckelserörelsehuliganism & Ekonomi
Bok
2021 november

Paula Liukkonen och Tanja Kinnari
Asbestdöden – en personlig berättelse om arbetsskadan som glömdes bort
Bok, tillgänglig på PDF www.paula-liukkonen.se
2022 maj