Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
Bokpresentation
   
Titel: Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu
Info: Bemanningens ekonomi, 6:2 upplaga 2018
   
 

Bemanningens ekonomi

Böckerna går att beställa från
www.bokus.com
www.akademibokhandeln.se