Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
Bokpresentation
  Personalköp  
Titel: Personalutköp – ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet
Info: Tredje boken om en förändringsprocess som spårade ur och blev en skandal på landets största universitet...
   
 

Personalutköp

Böckerna går att beställa från
www.bokus.com
www.akademibokhandeln.se