Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
Bokpresentation
   
Titel: Värdedriven strategisk utveckling ledarskapet, personalen och organisationen i fokus
Info: 2011
PDF
   
 

Värdedriven strategisk utveckling

Böckerna går att beställa från
www.bokus.com
www.akademibokhandeln.se