Bemanning  
 
   Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi

      Böcker

•     Arbetsmaterial

      Exempel
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Bemanningsekonomi – material
Rätt dimensionerad bemanning, som garanterar hög kompetens, och satsningar som upprätthåller arbetsmotivationen är viktiga för att ge organisationen långsiktiga konkurrensfördelar. Bemanningen och balansen mellan arbetad tid, frånvaro och sättet att ersätta frånvaron ska mätas och prövas kontinuerligt
Redovisningsmallar och kalkylunderlag

För bemanningsekonomiska analyser används delvis samma basmallar för redovisning som vid hälsobokslut. Utöver dessa redovisningar, som visar organisationens personalbild, tidsanvändning och arbetskraftskostnadernas utveckling, görs en grundlig redovisning och analys av sättet att bemanna arbetet och av bemanningens balans.

Rätt bemanning och förståelse för hur bemanningen fungerar som effektivast, mest produktivt och med högsta kvalitet följs upp i alla verksamheter mer eller mindre systematiskt. Oavsett om arbetskraftskostnaderna utgör en större del av resultaträkningens kostnader, som i tjänsteproducerande organisationer, eller en mindre andel, som i högt automatiserade tillverkningsindustrier, ska bemanningen utformas rätt och med respekt för människans arbetskraft och förmåga. Bemanningsekonomiska analyser ger ett verktyg för detta arbete.