Bemanning  
 
   Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi

      Böcker

      Arbetsmaterial

•     Exempel
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Bemanningsekonomi – exempel
Exempel på hur bemanningsekonomiska uppgifter kan användas i verksamhetsuppföljningen och som analysunderlag. Vad är orsak och hur synliggörs verkan?

Se helheten och sambanden mellan hög sjukfrånvaro, stora obalanser i bemanning, ökad andel förtidspensioneringar och personalens arbetsförmåga.
 

Bemanning, bemanningsballansBemanningsfrågor

Vet du vem det är som gör jobbet på din arbetsplats? Timavlönade, korttidsvikarier eller tillsvidareanställda?

Hur mycket värdeskapande tid för kunden eller brukaren ger det? Hur följsam är bemanningen? Följer den kund- och brukarbehovet eller är bemanningen opåverkbar?

Vad följer du upp i din tidredovisning, en månad i taget eller ser du helheten och
variationerna i behovet av arbetad tid? Enstaka nyckeltal om närvaro och frånvaro är bra att ha. Flödesanalyser om både tidsanvändning och arbetskraftskostnadsutveckling ger bättre fakta till bemanningsbeslut och verksamhetsuppföljning.

Analysera flödet av arbetad tid och frånvaroutvecklingen och deras påverkan på verksamhetens arbetskraftskostnader. Diskutera flödet och dess orsaker. Känn siffrornas beteende vid normal verksamhet, förändring, utveckling- och avveckling av verksamheter.

Klicka på bilderna för full storlek.

Bemanningsfrågor